Regulamin

 1. Do korzystania z Domków Letniskowych ARKADIA uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane.  W domku może zamieszkiwać maksymalnie 8 osób.
 2. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny.
 3. Rezerwacja domku nastąpi po wpłacie zadatku. . Pozostałą część należności za pobyt należy opłacić w pierwszym dniu zakwaterowania.
 4. Wpłacenie zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu.
 5. Poza ceną wynajmu pobierana jest również opłata klimatyczna której wysokość ustala gmina Władysławowo.
 6. Rezygnacja z zarezerwowanego pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 7. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim. Domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.
 8. Domki są przekazywane gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez właściciela.
 9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości dotyczące wyposażenia domku prosimy niezwłocznie zgłaszać właścicielowi celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg  kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 10. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych podczas jego
 11. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz skutki działań swoich dzieci na terenie ośrodka.
 12. Plac zabaw jest wyłącznie dla dzieci.
 13. Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców.
 14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy spowodowane na placu zabaw.
 15. Na terenie ośrodka obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 7:00.
 16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu oraz w domkach.
 17. Miejsce parkingowe przy domkach jest miejscem niestrzeżonym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 18. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz posiadania zwierząt.
 19. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie grzejników, czajników bezprzewodowych, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 21. Ośrodek oferuje przystosowany grzejnik na życzenie gości. Jego użycie jest dodatkowo płatne.
 22. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Zapach dymu oznacza konieczność dearomatyzacji pokoju, która kosztuje 500 złotych i zostanie doliczona do rachunku.
 23. Właściciel  zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego opuszczenia terenu obiektu oraz wezwania policji przez Gości nie przestrzegających Regulaminu. W szczególności osób zakłócających wypoczynek innym gościom i nieprzestrzegających ciszy nocnej. Właściciel nie jest zobowiązany do  zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
 24. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem lub spadkiem ciśnienia wody, brakiem prądu, Internetu.
 25. W przypadku zgubienia klucza od domku wynajmujący jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł.
 26. Cena usług świadczonych przez właściciela domków nie obejmuje ubezpieczenia.
 27. W dniu wyjazdu prosimy o posprzątanie domku.
 28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017r.

 

Życzymy przyjemnego wypoczynku

ARKADIA  Domki Letniskowe, Pokoje Gościnne